Jurist arbeidsrecht

Wat valt er onder arbeidsrecht?

Bent u op zoek naar een bedrijfsjurist gericht op arbeidsrecht? Voor aanbevelingen in een gemakkelijk te begrijpen taal moet u bij onze professionele bedrijfsjuristen zijn. Zij zijn altijd bereid om u te helpen. Voor ons staat het regelen van oplossingsgerichte adviezen voorop. Onze specialisten zetten zich niet alleen voor u in, maar nemen u ook mee in het hoe en wat. Het bieden van transparantie is wat ons onderscheidt als arbeidsrechtjuristen. Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Heeft u een personeelslid een vervelend optreden of een slechte examenevaluatie bezorgd en wilt u weten wat de gevolgen daarvan kunnen zijn? Een jurist arbeidsrecht helpt u bij het oplossen van een kwestie met uw werkgever of werknemer.

Jurist arbeidsrecht

Wij helpen u onder meer met:
- Het opstellen en beoordelen van een vaststellingsovereenkomst
- Opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst
- Dagvaardingen voor beëindiging
- Beëindigingsprocedures bij het UWV
- Juridische procedures bij de kantonrechter

Arbeidsrechtjurist

Het recht dat van toepassing is op arbeidsovereenkomsten heet arbeidsrecht. Arbeidsrecht is het recht dat de verhoudingen regelt tussen een werkgever en een werknemer. Als er een arbeidsovereenkomst is tussen een werkgever en een werknemer, dan is het arbeidsrecht van toepassing.

Het arbeidsrecht bestaat uit regels over bijvoorbeeld de duur van de arbeidsovereenkomst, de overgangsregeling en de regels voor beëindiging. Om geschillen te voorkomen, is het raadzaam de kennis van een arbeidsrechtjurist in te schakelen. Dat kan in elke fase. Wij staan voor u klaar met juridisch advies op maat. Of het nu gaat om het in dienst nemen van een werknemer of het ontslaan ervan.

Arbeidsrechtjurist

Jurist arbeidsrecht Amsterdam

Veel van de wetgeving rond werk en ontslag is dwingend recht. Dit suggereert dat het personeelslid in het algemeen door de wet is geborgd en dat het niet mogelijk is om van de wetgeving af te wijken. Het resultaat is dat er geen machtsverschil meer bestaat tussen de werkgever en de werknemer. Ondanks het feit dat de wet duidelijk is, doen zich regelmatig conflicten voor tussen werknemer en werkgever. Meestal over het ontslag, maar ook over andere problemen zoals de betaling van uitjes en inkomens.

Arbeidsrechtjuristen voor bedrijven

Uiteindelijk krijgt iedere werkgever te maken met arbeidsrecht en ontslag, of het nu gaat om een zieke medewerker, een disfunctionerende medewerker of een verstoorde arbeidsrelatie: in al deze gevallen kunt u een beroep doen op onze arbeidsrechtjuristen. Wij verlenen juridische diensten op het gebied van arbeidszaken en ontslag indien zich tijdens het werk complicaties voordoen onder het personeel, waarbij juridisch advies en hulp van een arbeidsrechtadvocaat nodig is.


Wij zijn groot voorstander van preventieve adviezen. Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst, het opbouwen van een dossier of als er een geschil dreigt tussen u en het personeelslid. Ook bij een wetswijziging, de wijze waarop deze van invloed is op uw onderneming en hoe deze in de organisatie is georganiseerd.

Arbeidsrechtjuristen voor bedrijven
Juridisch adviseur arbeidsrecht

Als transparante arbeidsrechtjurist zijn wij altijd eerlijk over onze tarieven. Voor tal van diensten, zoals het opstellen van een arbeidsovereenkomst, een beëindigingsovereenkomst of een ontslagprocedure bij de kantonrechter, hanteren wij vaste tarieven.

Kunt u regelmatig gebruik maken van de expertise van een arbeidsrechtjurist (of een andere wet)? U kunt ook een juridisch lidmaatschap bij ons afsluiten.

Jurist arbeidsrecht

Bent u op zoek naar een bedrijfsjurist gespecialiseerd in arbeidsrecht? Het recht dat van toepassing is op arbeidsovereenkomsten heet arbeidsrecht. Als er een arbeidsovereenkomst is tussen een werkgever en een werknemer, dan is het arbeidsrecht van toepassing.

In het arbeidsrecht staan regels over bijvoorbeeld de duur van de arbeidsovereenkomst, de transitievergoeding en de regels voor ontslag. Kunt u regelmatig gebruik maken van de knowhow van een arbeidsrechtjurist (of een ander recht)?

Frequently Asked Questions

Het recht dat van toepassing is op arbeidsovereenkomsten heet arbeidsrecht. Arbeidsrecht is het recht dat de verhoudingen regelt tussen de werknemer en een werkgever.

Het arbeidsrecht is in verschillende wetten ondergebracht. Voorbeelden zijn het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, de Wet op de ondernemingsraden, de Wet flexibel werken en de Wet arbeid en zorg.